โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2532
งบประมาณ : สปช.205/26
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2524
งบประมาณ : สปช
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2532
งบประมาณ : สปช.105/29
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2540
งบประมาณ : สปช.105/29
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2545
งบประมาณ : สปช.105/29
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2558
งบประมาณ : สปช.105/29
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2544
งบประมาณ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามหญ้าเทียม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2556
งบประมาณ : อื่นๆ
เพิ่มเติม..