โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 283) 18 มิ.ย. 60
ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 (อ่าน 360) 13 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านปลาดุกจะเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนอนุบาล 3 ปี ตั้งแต่งวันที่ 12 พฤษภาคม60 (อ่าน 299) 11 พ.ค. 60
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพ.ศ. 2559 (อ่าน 364) 08 พ.ค. 60
โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียน โปรแกรมThai schรหัสool Lunch (อ่าน 340) 08 พ.ค. 60
ขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประชุมเตรียมการเเปิดภาคเรียนในวันที่11 พ.ค.60 เวลา9.00 (อ่าน 324) 08 พ.ค. 60
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอให้ท่านรองนพรถ และครูเวรไปร่วมกันพิจารณากำหนดตำแหน่งติดตั้งรั้วด้านหลัง ร.ร (อ่าน 255) 03 พ.ค. 60
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอให้พัสดุ การเงิน ไปลงนามสั่งจ้างพิมพ์สมุดที่โรงพิมพ์บ้านโนนหงษ์ทอง ๙.๐๐ น (อ่าน 267) 03 พ.ค. 60
มอบหมายให้อ.ปวันรัตน์รายงานการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้Obec Active Learning Camp ภายในวันที่8พค.60 (อ่าน 282) 03 พ.ค. 60
อ.บุญยืน ไปอบรมปฏิบัติการการใช้คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 321) 02 พ.ค. 60
วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เด็กชายแท่นมงคลเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด (อ่าน 169) 02 พ.ค. 60
วันที่ ๑ พ.ค. ๖๐ อาจารย์บุญยืน สาคร ไปเยี่ยมบ้าน ด.ช.แท่นมงคล พร้อมกับสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่ผ (อ่าน 166) 02 พ.ค. 60
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อาจารย์บุญยืนสาครไปขยายผลการทำไม้กวาดดอกหญ้าสู่ชุมชน (อ่าน 175) 02 พ.ค. 60
แท่นมงคลรายงานตัวเข้าค่ายrdpb (อ่าน 153) 02 พ.ค. 60
วันที่ ๒๑ เมษายน ๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น ชาวค่ายrdpb camp ไปชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล (อ่าน 168) 02 พ.ค. 60
วันที่ ๑๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแข่งขันกีฬาที่ โรงเรียนบ้านปลาดุก (อ่าน 163) 02 พ.ค. 60